Steeds vaker kunnen werknemers een mindfulness (Mindfulness Based Stress Reduction) training of een training die dit mindfulness programma bevat via hun werk doen, maar ook regelmatig kan dit niet. Dit kan zijn omdat de werkgever bijvoorbeeld onvoldoende bekend is met de training of met het nut van deze training voor de werknemer en de organisatie.
Daarom zijn hier 5 redenen waarom je als werkgever blij mag zijn met een medewerker die hier om vraagt!

1. Een vroegtijdig signaal
Een groot deel van de mensen dat besluit een training met mindfulness te gaan doen, heeft al wel stress klachten, maar functioneert ogenschijnlijk nog wel goed op het werk. Het werk niet meer los kunnen laten, blijven malen of piekeren, of vermindering van werk/levensplezier, zijn dan bijvoorbeeld aanleiding om de training te willen doen. Op de lange duur kunnen deze (minder zichtbare) klachten zich ontwikkelen tot zwaardere klachten en verzuim.
Het vroegtijdig reageren op deze signalen scheelt een hoop ellende voor de werknemer én de werkgever. Als werkgever mag je jezelf dus in de handen knijpen met iemand die je dit signaal geeft vóórdat het zichtbaar wordt in het werk!

2. Stress niet serieus nemen leidt regelmatig tot langdurig verzuim
Juist het (tijdig) serieus nemen van stress-klachten is zo belangrijk, voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Niet tijdig onderkende stress kan uiteindelijk leiden tot langdurig verzuim.
In de top 4 van meest voorkomende oorzaken van langdurig verzuim (Bron: 365/ArboNed), hebben er twee rechtstreeks te maken met stress:
1.      Overspannenheid
2.      Rugklachten
3.      Spanningsklachten
4.      Depressie
Stress is bovendien een belangrijke factor bij het ontstaan van bepaalde vormen van depressie (nr. 4 in de top 4). Het langdurig verzuim ten gevolge van psychische klachten duurt ook nog eens gemiddeld langer dan bij andere verzuim-oorzaken.

3. Een MBSR(Mindfulness Based Stress Reduction)-training help aantoonbaar stress gerelateerde klachten verminderen
De werking van de MBSR training bij stress-gerelateerde klachten is inmiddels door divers wetenschappelijk onderzoek onderbouwd (zie ook ‘onderzoek’). Het is een aanpak die inmiddels breed toegepast wordt. Er wordt regelmatig over gepubliceerd in de diverse vakbladen en het is bijvoorbeeld een regulier onderdeel van het nascholingsaanbod van huisartsen.

4. Een verzuimdag kost al gauw zo’n 200€
Elke dag dat een medewerker verzuimt kost gemiddeld € 200,- per dag (bron: TNO; het bedrag bestaat uit loonkosten en vervangingskosten). En dan wordt niet eens de tijd en moeite die het zoeken van geschikte vervanging kost en de extra werkdruk die het oplevert voor de directe collega’s, meegerekend. Verzuim kan dus aardig in de papieren lopen.

5. Terugval voorkomen
Een medewerker die het werk weer volledig hervat na langdurig verzuim door bijvoorbeeld overspannenheid, komt over het algemeen weer terug in zijn oude situatie. Een mindfulness training in de periode van terugkeer kan voorkomen dat de medewerker weer in zijn oude (ongezonde) patronen vervalt, blijkt ook uit onderzoek. De medewerker leert op een andere manier met lastige werksituaties en stress omgaan en eerder de eigen grenzen herkennen.

Tot slot
In de intake wordt altijd veel aandacht besteed aan wat er aan de hand is en aan de vraag of de training op dit moment een passende aanpak is voor de betrokkene. Bij zwaardere stress-  en aanverwante-klachten kan het verstandig zijn om ook de bedrijfsarts en/of huisarts te (laten) raadplegen.