Steeds meer onderwijsorganisaties, schoolbesturen en schoolleiders zien de positieve effecten van mindfulness:
  • meer werkplezier
  • minder ziekteverzuim
  • beter omgaan met werkdruk en veranderingen
  • minder stressklachten
  • betere communicatie met ouders, collega’s en schoolleiding
  • meer focus en concentratie op het werk
  • beter prioriteiten stellen

Maatwerk voor organisaties
Fris voor de Klas kan ook binnen een onderwijsorganisatie worden ingezet. De training kan bijvoorbeeld door de organisatie aangeboden worden aan eigen medewerkers. Afhankelijk van de groepsgrootte is dit al mogelijk vanaf € 350,00 per deelnemer. Maar de training kan ook aangepast worden aan een specifieke situatie binnen de organisatie. In overleg wordt dan gekeken naar de behoeften en mogelijkheden.

Organisatiediagnose: een frisse blik
Zijn er bredere signalen dat het plezier in het werk afneemt en de werkdruk te hoog is? Als het vermoeden bestaat dat er factoren binnen de onderwijsorganisatie zijn die het verzuim verhogen, kan het zinvol zijn om hier met een frisse blik van buiten naar te laten kijken. Met een organisatiediagnose krijgt een organisatie snel inzicht in de factoren die werkdruk of stress veroorzaken en het werkplezier verminderen. Een diagnose wordt altijd afgesloten met een toekomstverkenning, waarin de vervolgaanpak van de organisatie besproken wordt.

Verzuimpreventie
De training Fris voor de Klas is in te zetten om stress en stressklachten te verminderen en uitval te voorkomen. Vanuit InOnderwijs, een netwerk van onderwijsadviseurs, ondersteunen we organisaties die hun verzuim effectief en duurzaam willen aanpakken, o.a. met Fris voor de Klas, maar ook met ander maatwerk.

Voor trajecten waarbij het vergroten van werkplezier voorop staat, is er in het PO een mogelijkheid tot subsidie aanvraag: Tenderregeling Werkplezier. Ook op individueel niveau zijn soms subsidies beschikbaar als de training ingezet wordt om langdurig verzuim te voorkomen.

Fris voor de Klas tijdens re-integratie
Na verzuim kan een training Fris voor de Klas, als onderdeel van het re-integratie traject, helpen bij een gezonde werkhervatting: de onderwijsgevende leert anders om te gaan met werkdruk en stress, waardoor er minder kans op een terugval is.

Meer weten over mindfulness en de training Fris voor de Klas binnen jullie onderwijsorganisatie? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.