Fris voor de Klas is een praktische training voor onderwijsgevenden: leerkrachten en docenten in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Leraren die te maken hebben met een hoge werkdruk, verminderd werkplezier en/of stressklachten.
Voorbeelden van stressklachten vind je in de checklist welzijn en stress. Of lees de artikelen Waaraan merk je stress? en Wanneer slaat de balans door?

Fris voor de Klas voor onderwijsgevenden die werken met kinderen en jongerenMaar ook leerkrachten en docenten zonder specifieke stressklachten of problemen ervaren tijdens en na de training positieve effecten op hun gezondheid en dagelijks functioneren. Door het verhogen van hun effectiviteit en werkplezier staan ook zij frisser voor de klas.

Individuele coaching
Soms heeft een deelnemer extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld bij werkhervatting na verzuim of bij complexe persoonlijke vraagstukken. De training kan dan uitgebreid worden met individuele coaching. Dit kan voor, tijdens en na de trainingsperiode.

Rol van de werkgever In balans blijven en werkplezier in een drukke omgeving
De training Fris voor de Klas richt zich op factoren die binnen de persoonlijke invloedssfeer liggen. Maar er kunnen ook andere factoren zijn, in het werk of in de organisatie, die de werkdruk verhogen of ervoor zorgen dat het werkplezier vermindert. Hoe zit het bijvoorbeeld met de sfeer en de communicatie binnen de organisatie? Zijn er conflicten of is er onduidelijkheid? Het kan zinvol zijn om hier eens met een frisse blik van buiten naar te laten kijken. Kijk voor meer informatie bij Onderwijsorganisaties.