‘Van hard werken gaat niemand dood’ wordt wel eens gezegd. En in zekere zin is dat ook zo. Als hetgeen je de hele dag doet, zowel op je werk als privé, zinvol voor je is, als je het leuk vindt en je er ook zelf keuzes in kunt maken, dan lijkt het dat je eindeloos door kunt gaan zonder dat je energie opraakt. Maar toch lopen veel mensen vroeg of laat tegen een grens op. Hoe kan dat?

Vaak is er sprake van meerdere factoren verspreid over een langere periode. Dit kunnen factoren zijn die te maken hebben met het privéleven, met het werk dat iemand verricht en met de organisatie.
Zo kan bijvoorbeeld een nare gebeurtenis of periode op het werk of privé je uit balans brengen, waardoor normale werkzaamheden ineens te veel energie kosten. Ook kan een verhoogde werkdruk, over een langere periode, je belastbaarheid verminderen.
Ook maken bepaalde persoonlijke eigenschappen je eerder vatbaar voor stress. Vaak gaat vatbaarheid voor stress samen met een hoge mate van betrokkenheid, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging om de lat voor jezelf hoog te leggen. Dit zijn eigenschappen die veel onderwijsgevenden bij zichzelf zullen herkennen.
Naast al deze factoren kan de organisatie ook een rol spelen. Onduidelijkheid in de organisatie, niet weten hoe je je eigen werk kunt beïnvloeden, conflicten in het team, onveiligheid, zijn allemaal factoren die kunnen bijdragen aan stress.